2853471

Eficiència i excel·lència en Operacions

Eficiencia y excelencia operativa

Eficiència i excel·lència operativa

Diagnòstic i definició d'àrees de millora amb impacte en eficiència i costos.
Plans de millora de la productivitat: implantar estàndards i reduir la variabilitat.
Plans de millora de la rendibilitat: analitzar costos i implantar funció “cost killer”.
Enfocament especial a reducció de minves i consum de recursos.

Millora de la productivitat i de la rendibilitat

Anàlisi i identificació d'oportunitats de millora per a la transformació del model operatiu.
Model organitzatiu: transformació, gestió del canvi i gestió del talent.
Reducció de la complexitat: simplificació de tasques, processos interns de gestió, reducció en el consum de recursos i alliberament de temps al personal.
Mejora de la productividad y de la rentabilidad:
Coordinación de proyectos

Coordinació de projectes i Transformació digital

Suport al Comitè de Direcció a la definició de projectes estratègics.
Implantació i coordinació d'una oficina de projectes (PMO).
Desenvolupament del negoci i plans de creixement: innovació i internacionalització.
Implantar nova metodologia i eines a l'àrea comercial.
Organització Agile: canvi cultural i orientació a resultats.
Benchmark sectorial.
Coordinació executiva en projectes de transformació.
Indústria 4.0 i eines de gestió.
METODOLOGÍA PERSONALIZADA

METODOLOGIA PERSONALITZADA
A LES NECESSITATS DEL CLIENT

Metodologías ágiles de gestión de proyectos
Metodologies àgils de gestió de projectes
Anàlisi de processos
Diagrames de procés.
Value Stream Mapping.
Reducción de la variabilidad
Metodologies de millora de processos i de reducció de la variabilitat
Anàlisi de distribució a planta, lay-outs i fluxos de materials.
Modelització de magatzems i de fluxos logístics.
Posada en marxa d'informes i de canals de gestió que aportin visibilitat en l'execució i els costos als diferents nivells de l'organització.
Suport a la implantació d'eines de gestió: solucions ERP, SGA, MES…
Digitalització d'activitats, especialment a les tasques de back office.
Lean.
Six Sigma.
Simplificació i millora de processos i eines.
Estudis de temps, MTM, normalització…
5S, SMED, Kanban, Poca Yoke…
Eliminació d'activitats sense valor.

Seqüència del projecte d'eficiència i excel·lència en operacions

Anàlisi
3 – 5 setmanes
Elaboració d'un diagnòstic quantificat mitjançant:
Per això s'utilitzen:
1 – 2 setmanes
Definició d'un pla d'acció per assolir el nivell de millora identificat a l'Anàlisi.
El pla de transformació inclou:
Pla de
transformació
Pla de
millora
12 – 36 setmanes
Pla pel qual l'equip de Woenco treballa, conjuntament amb l'equip del client, amb l'objectiu d'implantar el pla de transformació.
Les iniciatives es gestionen amb una metodologia caracteritzada per donar visibilitat dels resultats assolits en tot moment.
12 – 24 setmanes
Un cop finalitzada la implantació d'un pla de transformació a través d'un projecte de millora, acompanyem l'equip del client durant un temps.
L'objectiu és millorar el nivell de resultats així com fer evolucionar l'àrea afectada seguint una filosofia de millora contínua.
Seguiment i
millora
continua

Coneixement sectorial i funcional

Consultoría en gestión empresarial para la industriaIndústria
Indústria
Consultoría en gestión empresarial para alimentación
Alimentació
VEURE REFERÈNCIES
Consultoría en gestión empresarial para retail
Retail
Consultoría en gestión empresarial para Química y farmacéutica
Química i Farmacèutica
Consultoría en gestión empresarial para educación
Educació i AAPP
VEURE REFERÈNCIES
Àmbits dactuació
Excel·lència operativa: millora de les operacions i processos.
Anàlisi de l'Estratègia, competitivitat, agilitat i models operatius.
Transformació del model organitzatiu.
Gestió del canvi i gestió del talent.
Desenvolupament del negoci i millora en la gestió de l'àrea comercial.
Transformació digital: implantació d'eines i canvi cultural.
Desplaçat dalt de tot