Metodologies de millora de processos

La nostra experiència i el perfil executiu del nostre personal ens permet avaluar amb un sentit expert i molt crític la realitat dels nostres clients, definir plans d'acció específics i ajudar a la seva implantació.

Utilitzem amb rigor metodologies de millora de processos provades en una àmplia varietat d'empreses, i treballem amb un nivell d'implicació elevat en els nostres clients.

En un món global, tenim la capacitat de donar suport als nostres clients localment a qualsevol part del món. Som un aliat de gran valor en els processos d'expansió internacional.

Millora en les operacions i els processos

Desenvolupament del negoci

Estratègies de creixement

Projectes a mida en resposta als reptes dels nostres clients

Aplicació de metodologies de millora de processos
PROCESSOS
Aconseguir l'eficiència des de la definició i l'execució de l'activitat:
Sistemes i metodologia de gestió
Disposar de visibilitat per a la presa de decisions:
Organització
Fer evolucionar el model d'organització cap a una estructura alineada amb els objectius i activitats a realitzar:
Formació i gestió del canvi
Lideratge i gestió del canvi (“mobilitzar i dinamitzar l'organització”).
Apliquem en cada cas les eines i tècniques més adequades per aconseguir els objectius:
Metodologies àgils de gestió de projectes.
Anàlisi de processos:
Metodologies de millora de processos i de reducció de la variabilitat
Anàlisi de distribució a planta, lay-outs i fluxos de materials.
Modelització de magatzems i de fluxos logístics.
Posada en marxa d'informes i canals de gestió, que aportin visibilitat a l'execució ia les costes, als diferents nivells de l'organització.
Eines de suport: solucions ERP, SGA, MES,…
Digitalització d'activitats, especialment a les tasques de back office.
Metodologías de mejora de procesos

Com treballem
quan un client
ens planteja un repte?

Elaboració d’un diagnòstic quantificat mitjançant:

 • Anàlisi de processos.
 • Anàlisi de l’organització.

Per això es fan servir:

 • Dades d’activitat.
 • Mesures ad hoc.
 • Supervisió de tota l’activitat.

El resultat és un informe on es detalla la situació real i el potencial de millora, amb un enfocament a la quantificació de recursos (€, …).

Definició d’un pla d’acció per assolir el nivell de millora identificat a l’Anàlisi. El pla de transformació inclou:
  • Definició d’ accions.
  • Recursos necessaris (temps, persones, inversions).
  • Objectius (resultats esperats).
És un compromís de Woenco per la consecució d’un nivell de resultats definit en un projecte de millora.

Projecte amb el que l’equip de Woenco treballa, conjuntament amb l’equip del client, amb l’objectiu d’implantar el pla de transformació.

Totes les iniciatives es defineixen en un calendari de projecte, que és la guia en el procés d’implantació.

Les iniciatives es gestionen amb una metodologia caracteritzada per donar visibilitat dels resultats assolits en tot moment.

Un cop finalitzada la implantació d’un pla de transformació a través d’un projecte de millora, acompanyar a l’equip del client durant un temps. L’objectiu és millorar el nivell de resultats i evolucionar l’àrea afectada seguint una filosofia de millora contínua. S’assoleix un nivell de maduresa que permet a l’organització fer evolucionar els processos i el model de gestió.
Desplaçat dalt de tot