Referències Clients

Alimentació

Eficiència i Excel·lència Operativa amb impacte en el compte de resultats.

Farmacèutic

Àmplia experiència desenvolupant projectes.

Sanitat

Professionals sènior, amb experiència en Consultoria de Negoci i en funcions de Direcció en Empreses.

Químic

Estratègies de creixement i desenvolupament de negoci.

Indústria i Energia

Anàlisi del model operatiu.

Retails, Franquícies i comerç, Hostaleria i Restauració

Transformació digital.

Telecomunicacions i Call Centers

Organització, Processos, Sistemes de Gestió i Canvi Cultural.

Educació, Serveis

Coneixement sectorial i funcional.

Administració pública, Events, Associacions

Gestió del canvi i gestió del talent.

Desplaçat dalt de tot